Vandalarm / Aqua Alarm

   
1.695 kroner - Inkl. moms 

Frit leveret på postadressen
24 25 46 36
Dansk Vandalarm har her en løsningsmodel som kan forebygge og hjælpe,de landmænd, der gerne vil undgå            de store oversvømmelser i stalde.

De fleste Landmænd kontakte os, efter at de gentagende gange, er mødt ind til en oversvømmet stald.  


En af løsningerne kunne være:

Landmanden kan vælge, at i dagtimerne, når stalnden er bemandet, holder landmanden selv øje med vandforbruget.
Når stalden er ubemandet, kan landmanden sætte en Vandalarm med automatisk vandstop op med et timerur. 
som kan indstillet til feks. fra kl. 18.00-06. Han kan også få en SMS besked, hvis der er vandstop i stalden.

En anden løsning kunne også være:
Vandalarmen kan sættes op i afdelinger, så den ikke lukker for hele stalden, men kun lukker der hvor der er vandspild.
Sikringssystem til fortløbende overvågning af vandinstallationen i stalde med f.eks. svin, kreaturer, heste og fjerkræ. Det er et driftsikkert system som forhindrer oversvømmelser ved et rørbrud eller lignende, og derved begrænser økonomiske tab.

Flow Tjek er den seneste generation til kontrol af lækage. Et let læseligt display og en brugervenlig betjening gør systemet let at installere og anvende.

Stigende anvendelse af plastrør og fittings i landbruget har øget behovet for pålidelige lækage-sikringssystemer. Flow tjek er en værdifuld forsikring til dyreholdet.

Hvis vandforbruget er større, end på forhånd indstillet, lukker magnetventilen for vandet og giver alarm. Alarmudgang på kontrolboks kan afgive signal til fjernaflæsning. Alarm- og stopfunktion kan frakobles automatisk f.eks. med et signal fra vådfoderanlæg, sprinkleranlæg, eller andet som ønskes dobbelt sikret mod fejl.

 

 

Kontakt Dansk Vandalarm for en god løsning.
Dansk Vandalarm | Døvnældevej 2 | 4470 Svebølle | Telefon +45 24 25 46 36 | CVR 2185 6576