Vandalarm / Aqua Alarm

   
1.695 kroner - Inkl. moms 

Frit leveret på postadressen
24 25 46 36

Vejledning og funktion på Aqua Alarm

Driftssikkerhed
Forbrugerens ansvar 
Vejledning og funktion på Aqua Alarm
1.
De to øverste dioder, blinker blåt og fortæller at der er et vandforbrug

2.
Den nederste diode, lyser grønt, når kugeventilen er aktiveret.
Den nederste diode, blinker rødt, hvis kugleventilen har lukket for vandet.

3.
Lydgiver

4.
Rød trekant knap
Vigtigt
Den røde trekant hvor der er et symbol med ON/Off, betyder ikke tænd og sluk for Vandalarmen men.....
hvis kugleventilen har lukket for vandet og den nederste diode blinker rødt, kan du åbne for vadnet igen, ved at trykke på den røde trekant og det røde blink slukker.

OBS! Vær opmærksom på at der er en grund til at Vandalarmen har lukket for vandet.

Ved pludselig lækage/vandspild vil kuglenventilen virke som en elektrisk drevet stophane, ved at trykke på den røde trekant. Herved spares unødig tid på at lede efter stophanen.

5.
Drejeknap til tid. Tiden er indstillet fra fabrikken, til ALTID at lukke automatisk for vandet efter Max. 30 minutters forbrug (+,- 1 minut). Det kræver dog at strålehjulet bevæger sig 1 gang per 1½ minut. Ønskes maximumstiden på 30 minutter reduceret, drejes stilleskruen til venstre mod uret.

6.
Drejeknap til lyd. Den drejes til højre med uret, hvis man ønsker lydsignal "bip, bip" sammen med de blå blink.

OBS!
Når du ikke bruger vand, vil alle dioder/lys være slukket.
Når du bruger vand vil de to øverste dioder blinke blåt.


Hvordan kontrollerer du systemet virker?
Læs under "Driftsikkerhed og Forbrugerens ansvar"

 
Driftssikkerhed
Forbrugerens ansvar 


Hvordan kontrollerer du at systemet fungerer.

· Tænd for vandet, så aftastningshjulet i måleren bevæger sig og der er   
  grønt blink i dioden på toppen af         
  laseren/aftasteren på vandmåleren/bi-måleren.

· Så skal de blå dioder blinke på dråben.

· Vi anbefaler, at dråben med dioderne der blinker, opsættes et sted hvor    man kan se/høre den.

· Når vandet løber og de to blå dioder blinker, kan du også trykke på den    røde trekant, så lukker kugleventilen for vandet og når den har gjort     
  det, så blinker den nederste diode rødt.

· Tryk på den røde trekant igen og kugleventilen åbner for vandet         
  og den røde diode slukker . 

Hvis du skal bruge vand i mere end en ½ time, så kan man slukke for strømmen til alarmen.
- men husk at tænd for strømmen igen, ellers virker systemet ikke.
 

 
 
 
Kontakt os
Du er altid velkommen til at kontakte Dansk Vandalarm på telefon +45 24 25 46 36
Navn:
*
Telefonnummer:
*
E-mail:
*
Evt. besked:
 
Dansk Vandalarm | Døvnældevej 2 | 4470 Svebølle | Telefon +45 24 25 46 36 | CVR 2185 6576